Serveis plens

El nostre equip d'internet treballa com una veritable agència interactiva, desenvolupant estratègia, dissenyant interfícies web, programant els gestors de contingut.

Nosaltres ens encarreguem de totes les fases del projecte, des de la concepció fins a la promoció a través de mitjans en línia.

Un equip multidiscilinar

L’èxit dels nostres projectes es basa en l’equip professional d’ADQA:

  • Director de projectes: Un professional amb 13 anys d’experiència en el camp d’Internet, amb formació universitària en publicitat i específica en el camp de l’estratègia a Internet, en comunicació i e-business.
  • Dissenyadora Interactiva: Coordina la producció dels projectes, amb formació a nivell gràfic i tècnic.
  • Maquetadora: Amb formació universitària en informàtica i experiència en maquetació en estàndards CSS.
  • Programador: De llarga experiència en l’entorn Internet, en aplicacions basades en llenguatge PHP i AJAX.
  • Gestor de sistemes: Responsable de la gestió dels servidors i l’allotjament web.

I amb el suport de les altres àrees d’ADQA, que suma més de 20 persones en l’equip.

Els nostres punts forts

L’opció de treballar amb ADQA es fonamenta en tres punts forts:

  • Creatiu: A la nostra empresa comptem amb un departament de creativitat electrònica format per dissenyadors i programadors especialitzats en Internet, que aporten idees de disseny i interactivitat als projectes amb els que treballem. A més, comptem amb un consultor de comunicació en línia, que encapçala projectes d’Internet des de fa 11 anys.
  • Tècnic: També gràcies a l’equip que tenim, i a l’experiència acumulada, podem assegurar l’èxit tecnològic dels projectes. Que es vegin bé en tots els ordinadors i pantalles, que siguin correctament escanejats per Google, que aguantin la càrrega del trànsit que tindran … A més, tenim la possibilitat de crear i programar aplicacions perquè a través d’Internet es pugui transaccionar amb l’empresa, perquè la web no sigui exclusivament ‘informativa’ sinó que serveixi també per fer gestions, en el sentit més ampli.
  • Comercial: ADQA té més de 20 treballadors en plantilla, experiència en més de 200 projectes web. Aquesta és una garantia de solvència i continuïtat, i els clients ho saben valorar. Nosaltres hi serem durant molts anys, i podrem respondre del servei i els programes que venem avui.

Informi’s ara

Posis en contacte amb nosaltres i li donarem la resposta a les seves necessitats.

Per què amb ADQA?

Amb criteris de comunicació
Solvència tècnica
Garantia de continuïtat

Agència Interactiva

Desenvolupament web

Marketing on-line