Back up remot

La còpia de seguretat en remot resol una necessitat a què totes les empreses han de fer front.

Les còpies de seguretat són una peça bàsica en qualsevol sistema informàtic. Es tracta d’una cosa exigible a molts nivells, tant de continuïtat del negoci, com d’operativa habitual, fins per les implicacions legals.

Els sistemes de backup han evolucionat molt en el temps, però un dels avantatges més rellevants que aquesta evolució ha comportat és la possibilitat de fer un backup remot de les dades.

El backup remot supera dues necessitats: la necessitat d’emmagatzemar les dades en un entorn físic diferent i la programació de les còpies. Aquestes dues necessitats, se solien resoldre amb procediments manuals, però poder-ho fer de forma automàtica és un pas endavant significatiu.

 

QUIN ÉS EL MILLOR SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT REMOTES?

 

A aquesta pregunta la resposta és senzilla: la que millor s’adapti a les necessitats de cada empresa. Perquè hi ha diferents necessitats i prioritats, a ADQA recomanem fer un estudi de cada cas, i en base a les conclusions obtingudes, aconsellem i posem en marxa el sistema de backup remot que s’adapta.

La versatilitat a l’hora de posar-lo en marxa s’ha de complementar amb la vigilància del funcionament del sistema. I ADQA s’encarrega de proporcionar sistemes que limiten al màxim els errors que es poden produir i que alerten quan aquests es produeixen.

Informi’s ara

Posis en contacte amb nosaltres i li donarem la resposta a les seves necessitats.

Per què amb ADQA?

Perquè disposem de diferents solucions
Perquè minimitzem les possibilitats de fallada
Perquè tenim experiència en tot tipus de necessitats

Serveis Cloud

Serveis de virtualització

Serveis de Datacenter