Xarxes de cablejat estructurat

Una xarxa de cablejat estructurat garanteix un òptim rendiment i la possibilitat d'escalar la mida segons les necessitats.

Les instal·lacions de xarxes de cablejat estructurat són un dels punts forts d’ADQA, pel qual ens hem guanyat un prestigi en el sector.

El nostre principal punt fort és que portem anys instal·lant i administrant xarxes, i com són dues activitats que es complementen, també s’exigeixen entre elles. Perquè no es pot fer un manteniment d’una xarxa que estigui mal construïda.

El rendiment d’una xarxa està estretament vinculat a la seva construcció, és per això que, com a empresa de serveis globals de tecnologia, ens exigim una bona xarxa física per poder operar una bona xarxa lògica.

ADQA, preferentment, utilitzem cablejat de categoria 6 SFTP marca IBM amb doble mallat i massa, ja que hem aconseguit una velocitat Gigabit estable i fiable. D’aquesta manera obtindrem una estructura sòlida de comunicacions de veu i dades. Per a altes distàncies, o connexions d’alta velocitat, utilitzarem cable fibra òptica Monomode o Multimode segons es requereixi.

Els nostres tècnics qualificats realitzaran la comprovació i certificació de punts de xarxa amb certificadora de xarxes homologada. Amb la certificació es lliura un certificat oficial que la xarxa funciona perfectament a velocitat Gigabit, o a velocitat superior amb fibra òptica.

Exemple de distribució d'una xarxa de cable estructurat

Distribuirem els punts estratègicament organitzats, de tal manera que obtindrem aèries diferenciades i segmentades per a una major velocitat i control.

Un exemple de classificació serien les següents àrees:

  • Àrea de lloc de treball general (veu i dades)
  • Àrea de copisteria (perifèrics)
  • Àrea de reunions (sales de vídeo-conferències i reunions)
  • Àrea de recepció (control i seguretat)
  • Àrea de servidors
  • Àrea de Vídeo-vigilància

Informi’s ara

Posis en contacte amb nosaltres i li donarem la resposta a les seves necessitats.

Per què amb ADQA?

Som especialistes en la construcció de xarxes
Ens avalen centenars de projectes d'èxit
Garantia de Qualitat seguint les normes ISO 9001

Disseny i Enginyeria de Xarxes

Construcció de xarxes

Gestió de xarxes